Ta strona używa ciasteczek, dowiedz się więcejOK
IV Międzynarodowy Kongres Lituanistów
2017-02-14
NEW

NEW, patron wydarzenia, zaprasza na IV Międzynarodowy Kongres Lituanistów: 22-24 maja, Wrocław.

Kongres jest cyklicznym wydarzeniem łączącym panele akademickie, debaty eksperckie oraz imprezy kulturalne, które mają na celu zgromadzenie przedstawicieli wielu dziedzin nauki (min. prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, socjologia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, literaturoznawstwo) zajmujących się w swych badaniach Litwą w szerszym kontekście geopolitycznym. Poprzednie edycje zgromadziły blisko stu prelegentów reprezentujących dwanaście polskich oraz jedenaście zagranicznych ośrodków naukowych.

W latach poprzednich goszczono m. in. prof. Leonidasa Donskisa (byłego dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie; eurodeputowanego w kadencji 2009-2014; byłego członka grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy), Czesława Okińczyca (sygnatariusza Aktu Przywrócenia Państwa Litewskiego, byłego doradcę ds. mniejszości narodowych prezydenta Valdasa Adamkusa oraz Rolandasa Paksasa), a także czołowych polskich i litewskich dziennikarzy zajmujących się problematyką stosunków polsko-litewskich: Marię Przełomiec (prowadzącą program Studio Wschód) oraz Eldoradasa Butrimasa (polskiego korespondenta największego pod względem nakładu litewskiego dziennika „Litetuvos Rytas").

Poprzednie edycje zostały objęty patronatami honorowymi m.in. Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polsce, Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia, Konsula Honorowego Litwy we Wrocławiu, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Rektora Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego. Organizatorzy ściśle współpracują m.in. z Attaché Kulturalną Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instytutem Litewskiej Literatury i Folkloru w Wilnie.

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Kongresu Lituanistów organizatorzy chcieliby w sposób szczególny podkreślić dwie nadchodzące rocznice: 25-lecie przyjęcia Konstytucji Republiki Litewskiej oraz 20-lecie uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tego symbolicznego wydarzenia istotne będzie spojrzenie na wpływ organizacji międzynarodowych w procesach transformacyjnych w obu krajach, które nastąpiły po 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej zwieńczonej przystąpieniem Litwy i Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Przygotowywanie do członkostwa w strukturach unijnych wpłynęło także na rozwiązania prawne użyte w obu ustawach zasadniczych. Z tego powodu uwaga będzie poświęcona tym najważniejszym dla porządku demokratycznego obu państw dokumentom, uczestnicy przedstawią okoliczności ich przyjęcia oraz zweryfikują, w jaki sposób podstawowe prawa przez nie gwarantowane są realizowane w praktyce. Spojrzenie na te problemy będzie przedstawione w szerszym europejskim kontekście, uwzględniając również wyzwania stawiane zjednoczonej Europie.

Organizatorzy są przy tym otwarci na wszelkie tematy ważne dla uczestników. Ideą Kongresu jest interdyscyplinarna dyskusja o Litwie, jej miejscu w regionie oraz na świecie. Udział w Kongresie jest bezpłatny dla prelegentów. Organizatorzy zapewniają również zakwaterowanie i wyżywienie. Nie pokrywają kosztów podróży.

Uczestnicy mają możliwość wystąpienia w języku polskim, litewskim i angielskim. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

 

Organizatorzy: Uniwerystet Wrocławski, KN Lituanistow Labas i Fundacja Pobliża

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na www.labas.uni.wroc.pl. Czas przeznaczony na aplikowanie upływa 23 kwietna.

 


Powrót
Najnowsze

Gruzja - sezon polityczny w pełni

27.06.2017
Wojciech Wojtasiewicz
Czytaj dalej

Polska-Białoruś. By historia nie dzieliła

26.06.2017
Czytaj dalej

Międzymorska „geoideologia”

21.06.2017
Kamil Całus
Czytaj dalej

Podwodny świat

20.06.2017
Kazimierz Popławski
Czytaj dalej

Być z Zachodem i przeciwko Zachodowi

15.06.2017
Kaja Puto Lilia Szewcowa
Czytaj dalej

Nieistniejąca Kamczatka

13.06.2017
Michał Milczarek
Czytaj dalej

copyrights © 2010-2017 by Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu