Ta strona używa ciasteczek, dowiedz się więcejOK
Badania opinii ukraińskich ekspertów
2012-04-18
Kateryna Shestakova i Piotr Andrusieczko
Szczegółowe rezultaty można pobrać tutaj.
Przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku badania wśród ukraińskich ekspertów na temat stanu demokracji na Ukrainie i integracji Ukrainy z Unią Europejską były wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Gorszenina (Kijów), Ukraińskiego Żurnału (Praga) oraz Nowej Europy Wschodniej (Kraków). Badania mają stanowić punkt wyjścia dla dyskusji i kontaktów pomiędzy ekspertami ukraińskimi i unijnymi. Prezentacja rezultatów dla ukraińskich mediów odbyła się w marcu w Kijowie w siedzibie Instytutu Gorszenina. 
Jak wynika z badań, większość ekspertów negatywnie oceniła stan demokracji na Ukrainie: potwierdza to tendencję, rozwijającą się w ostatnich miesiącach. Co czwarty ekspert wskazał na autorytarne cechy obecnego reżimu, a zdaniem niemal połowy widoczny jest „odwrót” od demokracji. Największe zaniepokojenie wywołuje brak niezawisłych sądów. Interesujące, że tylko 14,3 procent ekspertów, oceniając stan demokracji na Ukrainie, zwróciło uwagę na sprawę Tymoszenko i problem opozycji. Co istotne, przeważająca część analityków jest przekonana, że Unia Europejska powinna zwrócić uwagę na wybory parlamentarne zaplanowane na jesień, jako, że istnieją obawy, czy przeprowadzone będą w sposób demokratyczny.
Eksperci wyrazili zaniepokojenie co do rzeczywistej gotowości i chęci władzy do wprowadzenia w życie postanowień umowy stowarzyszeniowej. Tylko 10 procent pytanych oceniło gotowość Kijowa do wywiązania się ze zobowiązań jako „dobrą”, 23 procent jako „dostateczną”, a 27 procent uznało, że Kijów nie jest gotowy do realizacji porozumienia. Tym samym wśród ekspertów istnieje zgodność, co do potrzeby wzmocnienia kontroli unijnej nad reformami przeprowadzanymi na Ukrainie.
Oceniając program Partnerstwa Wschodniego, jedynie 17 procent ekspertów uznało, że ukraińska władza jest nim zainteresowana. Ponad połowa uznała, że PW stanowi ofertę dla przedstawicieli organizacji politycznych i społecznych, 45 procent wskazało na „wąskie koło ekspertów”, a 25 procent na przedstawicieli samorządu lokalnego. Ogólnie wiedzę o programie na Ukrainie oceniono jako niewielką.
Obecna władza nie jest gotowa do przyjęcia i sprzyjania wartościom europejskim, dlatego należy poświęcić więcej uwagi rozwojowi ukraińskiego społeczeństwa, pogłębiając współpracę z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Zdaniem ekspertów poprawa sytuacji na Ukrainie jest w dużej mierze związana ze wzmocnieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Należy zwiększyć liczbę i finansowanie programó, związanych z szerzeniem wartości demokratycznych. Szczególnej uwagi wymagają Wschód i Południe Ukrainy. O ile jako główną przyczynę „niegotowości” Ukraińców do integracji europejskiej eksperci wskazali zróżnicowanie regionalne, tak na drugim miejscu wymienili ukraińską mentalność. 
Eksperci są również zgodni, że głównym adresatem programów w ramach umowy stowarzyszeniowej oraz Partnerstwa Wschodniego powinna być młodzież, a także tak zwana klasa średnia (mały i średni biznes, nauczyciele, naukowcy, dziennikarze i przedstawiciele innych grup zawodowych formujących w normalnych warunkach właśnie klasę średnią). Istotne są więc kontakty o charakterze zawodowym, współpraca naukowa, w ramach wspólnych programów edukacyjnych oraz rozszerzenie możliwości stypendialnych. Bezpośrednie kontakty i doświadczenie młodych obywateli Ukrainy są inwestycją, która przyniesie obopólne korzyści. W tym kontekście niezmiernie istotnym jest jak najszybsza liberalizacja ruchu wizowego pomiędzy Ukrainą i Wspólnotą.
Eksperci wskazali przy tym, że Ukraina potrzebuje dla realizacji współpracy w ramach PW oraz szerzej, swoich aspiracji europejskich, zaangażowania ważnych europejskich graczy, takich jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania. 
Podsumowując, poprosiliśmy ekspertów by spróbowali sprognozować jaką pozycję w świecie Ukraina będzie zajmowała w ciągu najbliższym dziesięciu lat. Ekspertów podzielono na dwie grupy. Pierwsza była w swoich opiniach optymistyczna: 23,8 procenta wskazało, że Ukraina w tym czasie osiągnie pełnoprawne członkostwo w Unii Europejskiej, 33,3 procent uznało, że będzie kandydatem na członka Unii, a 14,2 procenta, że mimo braku pełnego członkostwa, Ukraina maksymalnie zbliży się do standardów wspólnotowych.
Druga grupa była zdecydowanie mniej optymistyczna. Zwracano uwagę, że wszystko będzie zależało od procesów politycznych w kraju, a w najbliższym czasie od sposobu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i ich rezultatów.
Kateryna Shestakova i Piotr Andrusieczko


Powrót
Najnowsze

Wiatr zmiany

06.07.2020
Olga Dryndova

 Słabnący paternalizm państwowy na Białorusi łączy się z niskim poczuciem zaufania do władz. Według badań z lat 2017–2018 jedynie około 40 procent Białorusinów ufało władzom państwowym, w tym 34 procent ministrom, a 33 procent władzom lokalnym.

 
Czytaj dalej

„Nas tu nie ma” czyli niesłyszalny głos białoruskiego środowiska LGBT

29.06.2020
Maxim Rust Nick Antipov Nasta Mancewicz Milana Levitskaya
Czytaj dalej

Kampania prezydencka na Białorusi: (nie)oczywiste wybory

26.06.2020
Maxim Rust Yahor Azarkevich
Czytaj dalej

Społeczeństwo obywatelskie na Białorusi już jest

21.06.2020
Czytaj dalej

Wakacyjna promocja na prenumeratę roczną NEW!

16.06.2020
Czytaj dalej

Zderzenie pamięci

08.06.2020
Kristina Smolijaninovaitė
Czytaj dalej

copyrights © 2010-2020 by Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu