Nowa Europa Wschodnia (logo/link)
Międzymorze > Barszcz / 25.09.2023
Tatiana Chomicz

Nie zapominajmy o Białorusi. Maryja Kalesnikawa potrzebuje wsparcia

Maryja Kalesnikawa płaci ogromną, osobistą cenę za swoją odwagę i niezłomność. Aresztowana po sfałszowaniu wyborów na Białorusi w 2020 r. przez reżim Alaksandra Łukaszenki mogła poddać się deportacji. Na granicy podarła paszport, została w ojczyźnie. We wrześniu 2021 r. usłyszała wyrok 11 lat więzienia za udział w spisku i próbę obalenia władz. Od ponad pół roku przebywa w izolatce pomimo złego stanu zdrowia. Jej siostra prosi o pomoc dla Maryi. [Redakcja]
Foto tytułowe
(Shutterstock)

Szanowni Państwo!

Zwracam się do państwa, gdyż moja siostra, Maryja Kalesnikawa, w 2021 roku została laureatką Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego wraz ze Swietłaną Cichanouską i Wolhą Kawalkową. Odbierałam tę nagrodę w imieniu siostry. Chciałabym podzielić się najnowszymi informacjami o losie Maryi i prosić o wsparcie.

Od zatrzymania Maryi Kalesnikawej minęły ponad trzy lata. Rok temu nie mogliśmy sobie nawet wyobrazić, że jej izolacja osiągnie etap, w którym krewni Maryi nie otrzymują żadnych listów, telefonów ani wizyt od ponad 7 miesięcy, a prawnikom odmawia się spotkań, tłumacząc to "brakiem wniosku o spotkanie" ze strony Maryi.

Wszelka komunikacja między Maryją a rodziną ustała w połowie lutego 2023 roku. Dotyczy to telefonów, listów i wizyt. Prawnicy również nie mogą się z nią widywać od początku lutego 2023 roku.

Już od ponad 6 miesięcy Maryja przebywa w celi izolacyjnej i będzie tam przetrzymywana do końca roku. Najprawdopodobniej Maryja jest w izolacji, gdyż od połowy lutego nikt jej nie widział. Powinna mieć możliwość wysyłania i odbierania listów, ale najwyraźniej władze więzienne jej na to nie pozwalają.

Po operacji spowodowanej perforacją wrzodu [żołądka - przypis red.] w listopadzie 2022 r. Maryja musi pozostać pod opieką medyczną przez wiele miesięcy i potrzebuje specjalnej diety, w przeciwnym razie nie można wykluczyć nawrotu choroby o znacznie gorszych konsekwencjach. Poddanie się operacji, a w konsekwencji utrata wagi, w połączeniu z przetrzymywaniem w odosobnieniu przez ponad 7 miesięcy, budzi poważne obawy o jej zdrowie.

Ostatni raz nasz ojciec mógł zobaczyć Maryję podczas krótkiego spotkania na oddziale medycznym kolonii karnej 5 grudnia. Została tam przewieziona ze szpitala w Homlu, gdzie przeprowadzono tę pilną operację.

Od października 2020 r. trzech prawników Maryi zostało pozbawionych prawa wykonywania zawodu. Ostatnie wykluczenie prawnika Uładzimira Pylczanki miało miejsce 1 grudnia 2022 roku.

Wspólnie z białoruską organizacją Razam działającą w Niemczech przygotowaliśmy apel do białoruskiej prokuratury i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, domagając się zaprzestania przetrzymywania Maryi w odosobnieniu, dostępu do adwokata, zapewnienia Maryi odpowiedniego leczenia oraz dostępu do lekarzy z Niemiec w celu zbadania stanu zdrowia Maryi.

Proszę o podpisanie i wysłanie apelu, by wesprzeć Laureatkę, która od ponad 3 lat przebywa w więzieniu. Gotowy do użycia wzór apelu w języku angielskim, białoruskim (lub napisania własnego listu) oraz adresy można znaleźć poniżej.

Wzór listu
Wzór wiadomości e-mail

Wierzę, że uwaga i wsparcie ze strony społeczności międzynarodowej może pomóc w sytuacji Maryi.

Tatiana Chomicz


Treść e-maila:

Prokurator Generalny Republiki Białoruś, A.I. Szwed Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Wykonania Kar, Gen.-Maj. O.V. Matkin

Piszę do Pana w największej trosce o życie Maryi Kalesnikawej, jednej z najbardziej inspirujących i odważnych kobiet Białorusi. Jest ona przykładem śmiałości i odwagi cywilnej nie tylko dla narodu białoruskiego, ale także dla Niemiec, Europy i całego świata. Dlatego nie mogę i nie zaakceptuję faktu, że została ona niesprawiedliwie uwięziona na ponad 1 000 dni w nieludzkich warunkach.

Wiem, że od połowy lutego 2023 r. uniemożliwiony został wszelki kontakt między Maryją a jej rodziną. Prawnicy również nie mogą się z nią widywać. Z anonimowych źródeł dowiedzieliśmy się, że Maryja nadal nie wyzdrowiała po operacji przeprowadzonej w listopadzie 2022 r. po perforacji żołądka. Maryja musiała być monitorowana przez lekarzy przez kilka miesięcy i przestrzegać specjalnej diety. Ani jedno, ani drugie nie zostało zrobione w pełnym zakresie. W rezultacie stan zdrowia Maryi nadal się pogarszał. Pomimo swojego stanu, Maryja była wielokrotnie umieszczana w izolatce i trzymana w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego.

Takie warunki przetrzymywania mogą w każdej chwili doprowadzić do nawrotu choroby ze znacznie gorszymi konsekwencjami - innymi słowy, życie Maryi jest poważnie zagrożone! Wyłączną odpowiedzialność za życie i zdrowie Maryi Kalesnikawej ponoszą władze i decydenci polityczni na Białorusi, a przede wszystkim Pan!

W związku z tym wzywam Pana do:

Zapewnienie Maryi odpowiedniego leczenia i umożliwienie dostępu do lekarzy z Niemiec w celu zbadania stanu zdrowia Maryi;
Zakończenie przetrzymywania Maryi w odosobnieniu i umożliwienie jej ponownego otrzymywania listów, rozmów telefonicznych i wizyt krewnych;
Zezwolić na paczki z dodatkową żywnością i lekarstwami potrzebnymi dla jej zdrowia; Zezwolić na wizyty prawników.

Solidaryzujemy się z Maryją Kalesnikawą, jej rodziną i ponad 1 500 więźniami politycznymi na Białorusi!