Nowa Europa Wschodnia (logo/link)
Międzymorze > Wyszywanka / 03.10.2023
Fundacja Polonika / Redakcja

Polacy ratują zabytki we Lwowie. Wojna nie przerwała prac

Pomimo trwających działań wojennych na Ukrainie nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat trwają prace konserwatorskie przy freskach Franciszka i Sebastiana Ecksteinów w kościele pojezuickim pw. Śś. Ap. Piotra i Pawła we Lwowie.
Foto tytułowe
Rok 2021. Konserwatorzy dzieł sztuki na rusztowaniu po zakończonych prac restauracyjnych przy freskach w kościele Jezuitów we Lwowie.


Prace ratunkowe w kościele prowadzone są przez międzynarodowy zespół konserwatorów z Polski i Ukrainy, dzięki dofinansowaniu ze środków MKIDN polski, Instytutu Polonika, UM Województwa Małopolskiego oraz obecnej parafii grekokatolickiej.
Rok 2008. Mocno zdewastowane wnętrze kościoła Jezuitów przez długie dziesięciolecia skrywało część zbiorów z biblioteki Ossolińskich.


Rok 2012. Zniszczony fresk Ecksteina na sklepieniu nawy głównej
Burzliwa historia kościoła w tym działania wojenne w XX w. Wywarły na nim swoje piętno doprowadzając do wielu zniszczeń i przekształceń wnętrza.Rok 2012. Malowidło Ecksteina w prezbiterium kościoła z widocznym uszkodzeniem sklepienia przez bombę w 1945 r.


Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich przeprowadzono bardzo wnikliwe badania umożliwiające określenie przyczyn złego stanu polichromii jak również opracowanie właściwych metod ich konserwacji.
Rok 2016. Luminescencja malowideł wzbudzona światłem ultrafioletowym


Prace konserwatorsko- restauratorskie polegały na odsłonięciu XVIII w. Fresków spod warstw przemalówek, konsolidacje odsłoniętych fresków wraz zaprawą, odsolenie powierzchni malowideł, deaktywacja soli pozostałych w strukturze polichromii, uzupełnienie brakujących tynków, retusz warstwy malarskiej.
Rok 2011. Malowidło było mocno pociemniałe wskutek zabrudzeń, zasoleń oraz przekształconym przemalówkom.


Rok 2014. Odsłanianie i doczyszczanie fresku spod warstw przemalówek Rok 2019. Utrwalanie pudrującej się warstwy malarskiejRok 2015. Etap doczyszczania i odsalania fresku wymagał zastosowania metod błonotwórczych w procesie chelatacji.Rok 2016. Nakładane kompresy umożliwiały lepsze wyekstrahowanie soli również ze struktury tynków.Rok 2019. Iniekcję podtynkowe miały na celu skonsolidowanie rozwarstwionych tynków na sklepieniu.Rok 2019. Aby zapobiec w przyszłości pojawianiu się nowych ognisk wysoleń na malaturze, neutralizowano pozostałe w strukturze sole, zamieniając je na sole nierozpuszczalne w wodzie.Rok 2021. Uzupełnianie i rekonstrukcja rysunku kompozycji przebiegała tak samo jak 300 lat temu.Rok 2017. Retusz warstwy malarskiej był przeprowadzany kodem graficznym, aby ingerencja konserwatora była odróżnialna od oryginału.


Zakończenie konserwacji fresków na sklepieniu nawy głównej miało miejsce w grudniu 2021 r.Rok 2021. Zestawienie graficzne sklepienia nawy głównej przed pracami konserwatorskimi i po ich zakończeniu.Wystawa "I otworzyło się niebo..." prezentująca prace konserwatorów otwarta zostanie 15 grudnia 2023 r. w galerii "Krypta u pijarów w Krakowie".

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał 18 grudnia 2017 roku jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

Zobacz wirtualną galerię wystaw POLONIKA