Nowa Europa Wschodnia (logo/link)

Regulamin korzystania z treści płatnych
WARUNKI OGÓLNE

1. Strona internetowa www.new.org.pl, zwana dalej Stroną, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Właścicielem Strony jest: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice, NIP 897-16-61-731 www.kew.org.pl, E-mail: office@kew.org.pl
2. Ceny artykułów znajdujących się na Stronie są podane w złotych polskich. Wszystkie ceny zawierają VAT (są cenami brutto).
3. Przedmiotem transakcji jest czasowy dostęp do płatnych treści stanowiących część treści publikowanych przez Portal. Treści płatne pochodzą z czasopisma "Nowa Europa Wschodnia".

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

4. Podany przez użytkownika adres e-mail może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień oraz do identyfikacji użytkownika w celu umożliwieniu mu korzystania z zakupionych subskrypcji.
5. Przy logowaniu użytkownik każdorazowo otrzyma, na wskazany adres e-mail, tymczasowy link do logowania ważny przez 15 minut. Po zalogowaniu użytkownik będzie mógł wybrać wariant subskrypcji płatnej części treści publikowanej na Portalu.
6. Po opłaceniu subskrypcji, przez okres jej obowiązywania, użytkownik będzie korzystał z tego samego mechanizmu jednorazowego logowania w celu uzyskania dostępu do płatnych treści Portalu. Dzięki zastosowaniu tego mechanizmu Portal nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkownika, w tym hasła, za wyjątkiem podanego adresu e-mail.
7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Portal po zalogowaniu się.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
9. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
10. Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem portalu PayU.pl.

GWARANCJE I REKLAMACJE

11. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z redakcją Portalu. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest zgłoszenie przesłane na adres redakcja@new.org.pl wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty.
12. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Gwarantujemy zwrot pieniędzy!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
14. Przychód ze sprzedaży treści przez Portal przeznaczony jest wyłącznie na działalność statutową fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.